Za nami pierwsze Posiedzenie Prezydium WSA

2 listopada br. miało miejsce posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, poświęcone przede wszystkim przygotowaniu regulaminu Sądu.

W skład Prezydium wchodzi Prezes Sądu oraz Wiceprezesi, którzy są jednocześnie Prezesami Oddziałów Sądu. Oddziały funkcjonują przy Izbach, które powołały WSA. Zgodnie ze statutem, Prezydium opracowuje regulamin, który następnie zostanie zatwierdzony przez Kolegium Elektorów.

Projekt regulaminu jest już opracowywany od wielu miesięcy, dlatego posiedzenie skoncentrowało się na ostatecznych uwagach do treści oraz przygotowaniu ostatecznej jego wersji. Prezydium Sądu zależy na tym, żeby regulamin reprezentował odpowiednio wysoki poziom, stąd był on konsultowany ze specjalistami od arbitrażu i analizowany przez wszystkich członków Prezydium. W związku z powyższym wymiana zdań między członkami Prezydium dotyczyła w znacznym stopniu sposobu funkcjonowania Sądu oraz związanych z tym praktycznych zagadnień.

Ostateczna wersja regulaminu w najbliższym czasie zostanie przedłożona Kolegium Elektorów, a po jej zatwierdzeniu ogłoszona na stronie internetowej Sądu.