Konferencja biznesowa – Leszno 2023

Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości pracowników Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie byliśmy świadkami ciekawego przedsięwzięcia, konferencji biznesowej zorganizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Partnerem był  Bank Spółdzielczy we Wschowie, który we wrześniu tego roku otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy Bank Spółdzielczy  podczas Forum Finansowania MSP.

Udział w konferencji wzięło ponad 100 zaproszonych gości, głównie przedsiębiorców, księgowych, prawników oraz przedstawicieli samorządów.

Była to niesamowita wymiana doświadczeń i dawka wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, biznesu, arbitrażu i mediacji.


Wydarzenie odbyło się 15 listopada w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie. Tematyka konferencji była poświęcona stricte prowadzeniu działalności gospodarczej, ale przede wszystkim wskazaniu zagrożeń, szans i umiejętności funkcjonowania w szybko zmieniającym się biznesie.


Konferencję rozpoczęło przemówienie Prezesa RIPH Pan Tomasza Łaskowskiego, a później ponad 100 zaproszonych gości wysłuchało ciekawych prelekcji.

 • GOSPODARKA OKIEM EKONOMISTY – JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA PRZEDSIĘBIORCÓW
  Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
   
 • CO NIE JEST PRAWEM ZABRONIONE, JEST DOZWOLONE – CZYLI W JAKI SPOSÓB KONSTYTUCJA BIZNESU CHRONI PRZEDSIĘBIORCĘ
  Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców w nowym roku – KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR wygoda, ułatwienie czy narzędzie e-kontroli i totalnej inwigilacji
  Luiza Pieprzyk – Partner TAX&DUTY, audytor podatkowy, wykładowca, ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE, były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów
   
 • ARBITRAŻ I MEDIACJA JAKO WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY
  Marcin Hałka – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Lesznie, Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Lesznie, Sędzia Sądu Rejonowego
  Agnieszka Kozłowska – Mediator w Ośrodku Mediacji przy RIPH w Lesznie
  Wojciech Celichowski – Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
  Tomasz Kirstajn – Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego Oddział w Lesznie
  Dorota Polaszek – Kierownik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna

Spotkanie moderował mecenas Tomasz Kirstajn, Prezes Oddziału w Lesznie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego.

Więcej informacji znajdą Państwo w prezentacji.