Prezes WSA o ARBITRAŻU na portalu Prawo.pl

W Prawo.pl Wolters Kluwer Polska, pojawił się ważny artykuł autorstwa Pana Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, członka prezydium Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wojciecha Celichowskiego.

Tekst dotyczy nowości w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, jaką jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na Sąd Arbitrażowy. To interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.

Stałe sądy istnieją w Polsce najczęściej przy izbach przemysłowo-handlowych, a sądy ad hoc są powoływane dla rozstrzygnięcia konkretnego sporu.

W wielu sprawach dla stron będzie bardzo korzystne poddanie rozstrzygnięcia ich sporu sądowi arbitrażowemu. Sąd taki zapewnia dyskrecję, a więc znacznie lepsze warunki do negocjacji ugodowych.

W artykule czytamy również, że sąd powszechny w ramach swojego obowiązku nakłaniania stron do ugodowego zakończenia sporu może wskazywać możliwość dokonania zapisu na sąd arbitrażowy. Wydaje się, że w wielu sytuacjach przedstawienie takiej opcji przez sąd może doprowadzić do powstania takiego zapisu, i tym samym pozwolić sądowi powszechnemu na zakończenie zawisłej przed nim sprawy. Sąd powszechny może zaproponować stronom zapis na znany sobie stały sąd arbitrażowy, a zaproponowanie takiego sądu i wyjaśnienie stronom podstawowych zasad postępowania przed takim sądem na pewno wzbudzi w stronach zaufanie do takiej formy zakończenia sporu.

Zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/zapis-na-sad-arbitrazowy-w-sprawie-przed-sadem-powszechnym,526584.html?utm_source=Eloqua&utm_content=WKPL_MSG_NSL_NS-23-04-24_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NS-23-04-24_OTH%2FWKC0120011_IEM010&utm_econtactid=CWOLT000039359976&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=