Aktualności

Arbitraż metodą rozstrzygania sporów

12-01-2022

OIRP w Poznaniu i ORA w Poznaniu serdecznie zapraszają koleżanki i kolegów na wspólnie organizowane szkolenie pn. Arbitraż jako jedna z metod pozasądowego rozstrzygania sporów.

Więcej

Case study: sprawne rozwiązywanie sporów gospodarczych

06-01-2022

W Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, odbyło się spotkanie biznesowe dotyczące rozwoju zawodowego pracowników oraz arbitrażu, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów.

Więcej

Dlaczego sąd arbitrażowy a nie powszechny? Czy zawsze arbitrażowy?

05-23-2022

Sąd arbitrażowy, jak każda inna instytucja, ma to do siebie, że dla rozstrzygania jednych spraw bardziej się nadaje, a dla innych nie. Kiedy należy zgodzić się na to, żeby arbitraż rozpoznawał nasze spory?

Więcej

Prezes WSA arbitrem Sądu arbitrażowego KIG

03-10-2022

Gratulujemy adw. Wojciechowi Celichowskiemu nominacji na arbitra rekomendowanego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Więcej