Aktualności

Prezes WSA o ARBITRAŻU na portalu Prawo.pl

04-24-2024

Tekst dotyczy nowości w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, jaką jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na Sąd Arbitrażowy. To interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.

Więcej

Konferencja biznesowa – Leszno 2023

11-20-2023

Handlowej w Lesznie byliśmy świadkami ciekawego przedsięwzięcia, konferencji biznesowej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Więcej

Zmiana KPC!

08-28-2023

Nowe możliwości w zakresie dokonywania zapisu na sąd arbitrażowy

Więcej

Podsumowanie roku 2022

03-29-2023

Podczas Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej adw. Wojciech Celichowski, Prezes Sądu przedstawił działania podjęte w 2022 roku.

Więcej