Aktualności

Dlaczego sąd arbitrażowy a nie powszechny? Czy zawsze arbitrażowy?

05-23-2022

Sąd arbitrażowy, jak każda inna instytucja, ma to do siebie, że dla rozstrzygania jednych spraw bardziej się nadaje, a dla innych nie. Kiedy należy zgodzić się na to, żeby arbitraż rozpoznawał nasze spory?

Więcej

Prezes WSA arbitrem Sądu arbitrażowego KIG

03-10-2022

Gratulujemy adw. Wojciechowi Celichowskiemu nominacji na arbitra rekomendowanego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Więcej

Za nami pierwsze Posiedzenie Prezydium WSA

11-10-2021

2 listopada br. miało miejsce posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, poświęcone przede wszystkim przygotowaniu regulaminu Sądu.

Więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”

09-30-2021

Eksperci ze środowiska naukowego, prawnego, samorządowego i biznesowego spotkali się 30 września na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, by porozmawiać o działaniach, które mają odciążyć polski wymiar sprawiedliwości.

Więcej