Władze Sądu

Prezydium Sądu

Wojciech-Celichowski

adw. Wojciech Celichowski

Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
Prezes I Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu

Krzysztof-Bobinski

adw. Krzysztof Bobiński

I Wiceprezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
Prezes II Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu

Tomasz-Kirstajn

adw. Tomasz Kirstajn

Wiceprezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
Prezes Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Lesznie

Paulina-Tobola

adw. Paulina Toboła

Wiceprezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
Prezes Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Pile

ryszard-lewicki

adw. Ryszard Lewicki

Wiceprezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
Prezes Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Gnieźnie

roman-lyczynski

adw. Roman Łyczyński

Wiceprezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego
Prezes Oddziału Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Koninie