ARBITRAŻ W INWESTYCJACH PUBLICZNYCH

Portal prawo.pl opublikował artykuł autorstwa Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, mecenasa Wojciecha Celichowskiego pod tytułem “Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych”.

“[…] szybkie przeprowadzenie inwestycji to priorytet […] nawet zachowanie najwyższej staranności przy wyborze wykonawcy nie zawsze gwarantuje sprawne ich wykonanie.”


Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/arbitraz-w-rozstrzyganiu-sporow-w-zakresie-w-zakresie-inwestycji,519873.html