Prezes WSA arbitrem Sądu arbitrażowego KIG

Gratulujemy adw. Wojciechowi Celichowskiemu nominacji na arbitra rekomendowanego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że Sąd Arbitrażowy przy KIG jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce. Co ciekawe, rośnie jego popularność w tej części Europy. Prawie 20% spraw ma charakter międzynarodowy. Na liście arbitrów oprócz najlepszych polskich prawników figurują nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Sąd prowadzi mediacje. Zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Adwokat Wojciech Celichowski jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z ponad 30-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Poczynając od tworzenia podmiotów prawa (spółek, fundacji itp.), poprzez ich organizację wewnętrzną (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, własności intelektualnej itd.), przygotowywanie prawych aspektów przedsięwzięć biznesowych (negocjacje, projekty umów, due dilligence), aż do zakończenia działalności (sprzedaż przedsiębiorstwa, likwidacja, upadłość). Zajmuje się także prowadzeniem w imieniu przedsiębiorców sporów w postępowaniu arbitrażowym, jak i przed sądami powszechnymi, w tym postępowań dotyczących odzyskiwania należności (w tym upadłość). Prowadzi także sprawy związane z nieruchomościami, związanymi z ich badaniem, nabywaniem i obciążaniem. Jego główni klienci działają w branżach IT i nowych technologii, inżynieryjnej, transportowej, rolnej, wydawniczej, medycznej. Sprawuje funkcję Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Ponadto jest wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i jednocześnie członkiem tej Rady, a także wielokrotnie zasiadał w Komisji egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do sprawy przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Prelegent na wielu konferencjach naukowych. Włada biegle językiem francuskim i angielskim.