Case study: sprawne rozwiązywanie sporów gospodarczych

W Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, odbyło się spotkanie biznesowe dotyczące rozwoju zawodowego pracowników oraz arbitrażu, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów.

Wydarzenie otworzyli Wojciech Kruk, Prezydent WIPH oraz Krzysztof Urbaniak, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chcę podziękować za bardzo dobrą współpracę z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową na rzecz przedsiębiorców z naszego województwa.– w swojej wypowiedzi, Prezes WARP podkreślił także ponad 18-letnie doświadczenie spółki we wsparciu sektora MŚP.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów. Jednym z prelegentów była Anna Nadstawska, Kierownik zespołu Usług Rozwojowych WARP, która przedstawiła możliwości płynące z dofinansowania do szkoleń zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Mieliśmy również okazję posłuchać ciekawego case study przedsiębiorcy oraz prawnika Tomasza Działyńskiego, który podzielił się spostrzeżeniami związanymi z niwelowaniem sporów gospodarczych poprzez arbitraż. Z perspektywy przedsiębiorcy przestawił on przykłady zastosowania arbitrażu w firmach. Przybliżył zebranym przedstawicielom firm ideę Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oraz korzyści z zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych.

Cieszymy się, że samorząd gospodarczy wraz z samorządem terytorialnym i jego jednostkami potrafi skutecznie współpracować i tworzyć przestrzeń, z której korzystają poznańscy i wielkopolscy przedsiębiorcy. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza będzie pomocna w rozwoju firm oraz ich pracowników – podsumował Wojciech Kruk.