Arbitraż metodą rozstrzygania sporów

OIRP w Poznaniu i ORA w Poznaniu serdecznie zapraszają koleżanki i kolegów na wspólnie organizowane szkolenie pn. Arbitraż jako jedna z metod pozasądowego rozstrzygania sporów.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w Collegium Iuridicum Novum – Sala Gamma

 al. Niepodległości 53 w Poznaniu

15 grudnia 2022 r. w godzinach do 15:00 do 20:00

Program szkolenia:

Zapis na sąd polubowny i wszczęcie postępowania, a także o najważniejsze zasady postępowania arbitrażowego  – praktyczne aspekty
prowadzący: Adwokat Wojciech Celichowski

Postępowanie przed sądem polubownym – praktyczne aspekty
prowadzący: Radca Prawny prof. UAM dr hab. Włodzimierz Głodowski

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego  – praktyczne aspekty i orzecznictwo
prowadzący: Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Andrzej Daczyński 

W ramach szkolenia można uzyskać 12 punktów szkoleniowych

Organizując szkolenie obie Izby mają na względzie to, że arbitraż staje się coraz bardziej sprawną oraz szybką drogą do dochodzenia należności. Jego rozwój pozwala pełnomocnikom procesowym na uzyskanie szybkiego i prawidłowego rozstrzygnięcia sądowego, a jednocześnie stanowi pewną niszę, w jakiej wielu prawników może się odnaleźć.

Obie Izby uczestniczą również w powołaniu Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, mającego wypełnić pewną lukę na rynku i zapewnić stronom odpowiedni poziom rozstrzygania spraw arbitrażowych. Bardzo jest więc ważne szkolenie adwokatów i radców prawnych w dziedzinie arbitrażu, gdyż pozostajemy w przekonaniu, że ci, którzy zapoznają się z możliwościami stwarzanymi przez arbitraż będą zainteresowani uczestniczeniem w nim.