Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”

Eksperci ze środowiska naukowego, prawnego, samorządowego i biznesowego spotkali się 30 września na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, by porozmawiać o działaniach, które mają odciążyć polski wymiar sprawiedliwości.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w postaci mediacji i arbitrażu sprawnie i z sukcesem funkcjonują w najbardziej rozwiniętych krajach świata. W Polsce w 2020 roku, według danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, średni czas rozstrzygania spraw w sądach okręgowych wyniósł prawie 7 miesięcy. To niemal o 1,2 miesiąca dłużej niż w 2019 roku. Najdłużej, średnio ponad 12,8 miesiąca, toczą się sprawy gospodarcze, których w czasie pandemii znacząco przybywa. Dlatego naturalną alternatywą stają się sądy arbitrażowe. Przed nimi postępowania toczą się szybciej (średnio ok. 154 dni) m.in. dlatego, że są jednoinstancyjne, a spory rozstrzygają arbitrzy, będący specjalistami w dziedzinie, której dana sprawa dotyczy. Ponadto koszty postępowania są o 30% niższe i co ważne, w szczególności dla przedsiębiorców, odbywają się w trybie poufnym, gwarantując poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych.

To zwróciło uwagę wielu osób reprezentujących zarówno świat nauki, jak i prawniczy, biznesowy czy samorządowy. Dlatego postanowili oni spotkać się na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod hasłem „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”. Wydarzenie odbyło się 30 września br. o godz. 10:00 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu. W Konferencji można było wziąć udział również w formule zdalnej.

W trakcie Konferencji oprócz prelekcji autorytetów prawnych i biznesowych, zostały wręczone nominacje Prezesom Oddziałów Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, który został powołany przez wielkopolskie organizacje gospodarcze. Głównymi zadaniami Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego będą rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz propagowanie i promocja idei pozasądowego rozstrzygania sporów.

Na całym świecie arbitraż i mediacja funkcjonują nie tylko w biznesie, ale i we wszystkich sprawach, w których zaszła różnica zdań między stronami. To doskonałe narzędzia, które pomagają przedsiębiorcom, jak również osobom cywilnym w rozwiązywaniu sporów. W Niemczech taki system działa przy izbach gospodarczych od ponad 150 lat. Podobnie we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych 95% sporów jest rozstrzygana nie w sądach, ale na drodze mediacji. Alternatywne rozstrzyganie sporów pozwala skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcie, obniża cenę procesu, jest poufne i przeprowadzane przez specjalistów o najwyższych kompetencjach. W Polsce i Wielkopolsce staramy się nadążyć za resztą świata, czego dowodem jest powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Okazją do zapoznania się z tematyką arbitrażu i naszych działań jest organizowana Konferencja Arbitrażowa z udziałem wybitnych autorytetów naukowych, prawnych, samorządowych oraz pasjonatów arbitrażu i mediacji. Chcemy udowodnić przedsiębiorcom, że ten sposób rozstrzygania sporów jest godny zaufania podkreśla Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, jeden z inicjatorów powstania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego.

– Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu od początku wspierał merytorycznie działania związane z powołaniem Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, realizując w ten sposób jeden z priorytetów swojej misji, jakim jest wzmocnienie i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz popieranie wszelkich, zwłaszcza lokalnych inicjatyw zgodnych z wartościami reprezentowanymi przez Wydział i służących wspólnemu dobru – dodaje prof. UAM dr hab. Joanna Mucha. – Będąc zaś prężnym i rozpoznawalnym ośrodkiem naukowo – badawczym w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zwłaszcza mediacji, ale również arbitrażu, poparcie to wyraża w sposób, jaki najlepiej i najpełniej go definiuje: dzieląc się wiedzą oraz osiągnięciami naukowymi. Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji podczas odbywającej się na Wydziale Konferencji przyjęli zarówno znakomici przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką sądownictwa polubownego, jak i praktycy. Poziom wystąpień był wysoki. Równocześnie chcieliśmy, by prezentowane zagadnienia były po prostu ciekawe, a sama Konferencja była okazją do zapoznania się z ideą arbitrażu również dla osób, które z tą formą rozstrzygania sporów nie miały dotąd styczności.

Organizatorami Konferencji byli Wydział Prawa i Administracji UAM, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Za udział w Konferencji można było uzyskać punkty szkoleniowe według zasad ich przyznawania przyjętych przez samorządy zawodowe.